KC Meander

Grow with the Flow

Ouders

We vinden het heel belangrijk om ouders bij ons Meanderonderwijs te betrekken. We hebben klassenouders, ouders in de MR en OV, luizenouders en ouders in de werkgroepen natuur en verkeer/veiligheid.

We maken ook graag gebruik van de talenten van ouders of hun netwerk: zo maken we een activiteit extra betekenisvol door naar een winkel van ouders te gaan, passend bij een thema of vragen we ouders binnen die een passend beroep hebben voor een activiteit. Hun kind(eren) vinden het natuurlijk extra leuk als papa, mama, opa of oma iets komt doen op school.

Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken: we willen beiden dat het goed gaat met uw zoon/dochter en dan is het van belang om samen hierin op te trekken.