KC MEANDER

Grow with the Flow

OGO-Stroming

OGO op Meander staat voor Ontwikkelingsgericht Ontdekken, Onderwijs en Onderzoeken

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsvisie die de nadruk legt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.

Digitale Stroming

KC Meander bereidt kinderen voor op de digitale wereld

Pedagogische Stroming

Op KC Meander willen we dat kinderen zich veilig en competent voelen zodat ze vanuit vertrouwen een uitdaging aan kunnen.

Naast het digitale, onderzoekend- en leren van en met de leerkracht, vinden we het op KC Meander ook belangrijk dat er aandacht is voor iets anders dan de kennisoverdracht. We starten ieder schooljaar met de gouden weken waarin het met elkaar samenwerken en elkaar (nog beter) leren kennen centraal staat. We hebben op school bewust gekozen voor de inzet van een kindercoach: zij kan in iedere groep het groepsgevoel versterken door middel van speelse activiteiten of kan gericht met een kind of groepje kinderen aan de slag als dit nodig blijkt te zijn. Verder zorgt de inzet van muziek en het "buiten binnen halen" ervoor dat kinderen met een positieve mindset aan de slag gaan. Ons Meanderterras biedt daarnaast een podium voor de talenten van de kinderen, zowel thuis als op school opgedaan.

Actieve Stroming

Bewegend leren is een onderdeel van ons leerproces: met actieve spelvormen krijgt het brein van een kind ook de mentale ruimte tot doorontwikkeling

Actief mee doen met de les is een voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen. We gaan er daarom ook vaak op uit om zelf te onderzoeken en ervaren. Van een uitstapje naar de bakker of een kapster op school leer je meer dan via plaatjes in een boek. Verder vinden we het erg belangrijk dat kinderen werken met echte materialen, zelf mogen meten/wegen en via spel & samenwerken leren automatiseren. Zo kunnen ze hun energie kwijt en worden "suffe tafels" in competitievorm veel aantrekkelijker om te kennen.

Passende Stroming

KC Meander biedt onderwijs op maat aan kinderen die extra begeleiding of juist uitdaging nodig hebben

We vinden het belangrijk om aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind te kunnen voldoen. We kijken daarom goed wat hiervoor nodig is en proberen dit zo schoolnabij te houden. Zo vinden we het prettig om met de logopediste/fysio nauw samen te werken en waar mogelijk dit op school te organiseren. We hebben ook een RTer op school die ons extra ondersteunt met kinderen die meer uitdaging nodig hebben vanwege bovengemiddelde capaciteiten of juist preteaching geeft aan kinderen die het nodig hebben om goed voorbereid op een instructie deel te kunnen nemen aan de les. Zo proberen we passend onderwijs te bieden aan alle kinderen binnen ons kindcentrum.

Welkom!

KC Meander ligt in het mooie Maasgebied waar kinderen volop kunnen ontdekken, onderzoeken en zich ontwikkelen. Dit natuurgebied past uitstekend bij de 5 stromingen waar KC Meander voor staat en die hieronder beschreven staan.

Een kind kan in ons kindcentrum al starten vanaf 2.5 jaar en ontdekt dan ontwikkelingsgericht de wereld om zich heen. We gaan op excursie binnen onze ontwikkelingsgerichte thema’s of halen gastsprekers/activiteiten binnen die passen bij de belevingswereld van onze peuters/kleuters en basisschoolleerlingen.  We bewegen met de kinderen mee en proberen zo passend mogelijk het onderwijs en de opvang af te stemmen. Het motto van onze school is daarom ook passend: “Grow with the Flow". 

Bent u na het bekijken van onze website enthousiast en nieuwsgierig geworden, maak dan gerust een afspraak. Graag vertellen en tonen wij u dan waarom wij zo trots zijn op onze Meander.

Rondleiding

Vraag naar de mogelijkheden via een van onderstaande kanalen: we vertellen graag meer over onze fijne school.

telefoonnummer: 073-8225300      email: info@kcmeander.nl