KC MEANDER

Grow with the Flow

Oudervereniging

De oudervereniging is initiatiefnemer bij de verschillende activiteiten die niet behoren tot het schoolse programma. Deze worden in overleg en samenwerking met school vastgesteld. 

Wie zijn wij?

De Oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die zich samen met de andere ouders, inzetten om van de activiteiten een succes te maken. Dit vanuit het standpunt, dat als jouw kind het naar de zin heeft op school, je ook een vrolijk kind thuis krijgt die met plezier naar school gaat. Wij zijn geen professionele organisators, alles wordt gedaan op basis van vrijwilligheid. We proberen door veel eigen creativiteit, ouders die helpen, klassenouders, samenwerking met de leerkrachten, inzet van vrije tijd, maar bovenal heel veel enthousiasme alle activiteiten tot een groot succes voor de kinderen te maken.

Ons doel:

De Oudervereniging ondersteunt de schoolleiding, de leerkrachten en de klassenouders van Kindcentrum Meander met ouderhulp bij activiteiten en festiviteiten. Ons doel is om de sfeer en de omgevingsfactoren op de Meander zo goed mogelijk te maken, zodat er voor de leerlingen een plezierig leerklimaat ontstaat waarin ze zich kunnen ontplooien. Dit doen we door een brug te slaan tussen ouders en het schoolteam.

Je kunt de leden van de Oudervereniging ook als aanspreekpunt gebruiken. Zij kunnen jouw onderwerpen, ideeën en tips bespreekbaar maken met de schoolleiding en/of de leerkrachten.

De ouderbijdrage en activiteiten

Aan alle ouders vragen we jaarlijks om een ouderbijdrage te betalen voor hun kinderen op school. Van deze ouderbijdrage worden o.a. leuke activiteiten bekostigd, waarvoor de school geen geld ontvangt van de overheid

Een overzicht van dingen die we organiseren, met bijdrage en hulp:

Feestdagen:Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen

Activiteiten: Avond4Daagse, Koningspelen;

Attenties voor het schoolteam bij geboorte, jubilea en in bijzondere situaties;

Afsluiting schooljaar  met een lekker ijsje;

Schoolreisje; bussen, traktatie, toegang tot het evenement;

Bag2school actie;

Hulp bij het vernieuwen van het schoolplein;

Het verzorgen van de school T-shirts;

De (vrijwillige) ouderbijdrage maakt het mogelijk om de bovenstaande activiteiten te bekostigen.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Een aantal keer per jaar heeft de Oudervereniging vergaderingen. Daarnaast hebben wij direct contact met de schoolleiding. In het begin van het schooljaar wordt er een Algemene Leden Vergadering gepland. U bent dan van harte welkom.

Mocht er interesse zijn om de financiën van de Oudervereniging in te zien is dit altijd mogelijk. Laat het ons weten! Maar ook staan wij open om ideeën uit te wisselen over mogelijke nieuwe activiteiten. Misschien heb je hiervoor leuke ideeën en/of tips? Wij horen het graag! Het bestuur van de oudervereniging is bereikbaar op ov@kcmeander.nl.

We stellen ons even aan u voor:

Roy Den Hartog – Voorzitter

Joyce ter Schiphorst  – Penningmeester

Wencke van Ruitenbeek – Lid

Erwin Smulders – Lid

Daniëlle Eikemans-Lid

Esther Speerstra-Lid

Rowan de Vries-Lid

Corissa Hopman-Abdoeljamil-Lid

Bauke Mus-Lid