KC MEANDER

Grow with the Flow

Kinderraad

We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij de ontwikkelingen op KC Meander. In een kinderraad participeren en denken kinderen op een democratische wijze actief mee over schoolse zaken. Kinderen worden zo verantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

In de kinderraad zitten kinderen van groep 4 t/m 8 . De kinderen uit de klas  kiezen zelf hun vertegenwoordiger per groep.De kinderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar. De directeur is aanwezig bij de vergadering en helpt kinderen bij het proces. Eén van de kinderen is de voorzitter.

Namens KC Meander nemen 2 kinderen deel aan het Bossche Kinderparlement.

Kinderraad 2023-2024 v.l.n.r.: Noah (6), Yaydy (5), Démi (7), Lauren (4) en Timo (8)