google96c474b6b8c3c2d4.html

Samenwerkingsverband

 

 

 

 

 

 

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat.
 

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode.

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind.

Wanneer extra ondersteuning voor je kind nodig is, gaan we samen met jou, de leraar en de intern begeleider (IB’er) van school kijken wat we binnen de basisschool kunnen doen om je kind de gewenste ondersteuning te bieden. Professionals van verschillende organisaties werken intensief samen binnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij en wij helpen en begeleiden bij die zoektocht. Het belang van het kind staat altijd voorop, net als het vertrouwen en de eerlijkheid waarmee we informatie uitwisselen.

Denk je dat jouw kind een speciale onderwijsbehoefte heeft? Of heb je hier al met de leerkracht over gesproken en wil je graag meer te weten komen? We geven je op deze site al heel veel antwoorden.

 

Samenwerking met de school

Als ouder kies je een school voor je kind. Daarom is het belangrijk goed te weten welke ondersteuningsmogelijkheden de betreffende school heeft.

Voorbeelden van extra ondersteuning zijn een gespecialiseerd onderzoek, een motorisch remedial teacher die vanuit de Mytylschool betrokken wordt en ondersteuning geeft, een observatie door een gedragsdeskundige van een van onze SO-scholen, een periode waarin een onderwijsassistente bij een crisissituatie voor opvang zorgt of een schoolteamtraining door een deskundige op het gebied van het plannen. Deze extra ondersteuning wordt veelal wat langer gegeven en leidt tot kwaliteitsverbetering van de leraar.

 

Deskundig advies vanuit de school

De intern begeleider (IB’er) van de basisschool is de persoon die de ondersteuning regelt voor jouw kind.

De extra ondersteuning die je kind nodig heeft, wordt beschreven in een zogenoemd onderwijsarrangement. Binnen passend onderwijs wordt nóg meer gekeken naar de mogelijkheden die een kind heeft. Die worden beschreven in een OntwikkelingsPersPectief (OPP). Hierin worden doelen, kansen en mogelijkheden voor de aankomende periode beschreven. School overlegt met jou over het ontwikkelingsperspectief en regelmatig evalueren jullie samen of dat perspectief nog up-to-date is.