google96c474b6b8c3c2d4.html

Tussenschoolse opvang

Op Meander kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven. Deze tussenschoolse opvang (TSO) wordt door de school zelf georganiseerd onder de naam "Broodje Knapzak".

 

De school heeft voor de TSO een uitgebreide informatiegids voor de ouders / verzorgers gemaakt. De informatiegids en het inschrijfformulier treft u hiernaast aan.

 

Enkele belangrijke punten uit die gids:

Coördinator van het overblijven op Meander is Marlou van Opstal.

Het emailadres van de coördinator is tso@kcmeander.nl

 

Prijzen

Abonnementen per jaar:

1 dag per week               € 100,00
2 dagen per week           € 200,00
3 dagen per week           € 300,00
4 dagen per week           € 385,00
Overblijven op vrijdag      €   85,00
5- Strippenkaart             €   17,00

 

Betaling

De betaling gaat bij voorkeur per automatische incasso. Hiervoor dient het machtigingsformulier ingeleverd te worden, welke u hier kunt downloaden. De verschuldigde bedragen worden in 10 termijnen afgeschreven.
 
Bij betaling zonder automatische incasso dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling (in 1 of in 2 termijnen). Het banknummer is NL43 ABNA 0466209916 ten name van Stichting ATO te Rosmalen, onder vermelding van TSO Meander.
 

Aan en afmelden

Het is verplicht om een abonnee af te melden bij ziekte of bij een andere verhindering.
Incidentele overblijfkinderen dienen altijd aangemeld te worden.