google96c474b6b8c3c2d4.html

Zorg en begeleiding

De primaire taak van Kindcentrum Meander in Maaspoort is het bieden van veilige opvang en goede educatie. Onze school geeft dat vorm met een doorgaande leerlijn en doet dit in hecht samenwerkingsverband tussen kinderen, medewerkers, ouders en externe partners.

Betrokkenheid en welbevinden

We besteden veel aandacht aan betrokkenheid en welbevinden, waardoor er binnen Kindcentrum Meander een veilig klimaat kan ontstaan, waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen in zijn of haar eigen cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden en talenten. Plezier in het leren, talentontwikkeling, ruimte voor eigenheid en de juiste begeleiding voor elk kind zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

5 niveaus van zorg

Binnen kindcentrum Meander onderscheiden we 5 niveaus van zorg om die uitgangspunten te realiseren. Niveau 1 is daarbij de algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep, gericht op alle kinderen die de leerdoelen kunnen behalen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Niveau 5 is gericht op passend onderwijs met specialistische hulp: het zwaarste niveau van zorg. Tussenliggende zorgniveaus zijn gericht op specifieke onderwijsbehoeften van het individuele kind, waaraan in niveau 1 niet voldaan kan worden. Het gaat dan om kinderen die extra instructie nodig hebben, maar ook om kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Communicatie

Belangrijkste is dat ouders en leerkracht met elkaar in gesprek gaan over de zorg die een kind nodig heeft, waarbij vaak ook de intern begeleider van kindcentrum Meander betrokken is.

Zorgboek Kindcentrum Meander

De 5 zorgniveaus binnen Kindcentrum Meander zijn beschreven in het Zorgboek Meander. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en communicatielijnen binnen elk zorgniveau formeel vastgelegd.

 

 

 

Documenten

Zorgboek Meander 2015