google96c474b6b8c3c2d4.html

Praktische informatie

De schooldeuren gaan om 8:20 uur open.

Lesuren:

maandag                  ochtend 8:30-11:45 uur                middag 13:00-15:15 uur

dinsdag                    ochtend 8:30-11:45 uur                middag 13:00-15:15 uur

woensdag                 ochtend 8:30-12:00 uur                

donderdag                ochtend 8:30-11:45 uur                middag 13:00-15:15 uur

vrijdag                      ochtend 8:30-11:45 uur                middag 13:00-15:15 uur

 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hanteren wij het vijf gelijke dagen model. Onze onderwijstijden zijn dan alle dagen van 8.30 - 14.00 uur. Op alle dagen van de week is dan opvang mogelijk, zowel voor- als naschools.

 

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit vóór aanvang van de school te laten weten. Wij hoeven ons dan niet ongerust te maken over het wegblijven van uw kind. Ziektemelding kunt u telefonisch, vóór 8.20 uur doorgeven. Ook kunt u via onze schoolapp een ziekmelding doorgeven. Naar dat laatste gaat onze voorkeur uit.

Wordt uw kind ziek op school dan mag het uiteraard naar huis. Wij nemen dan  telefonisch contact met u op. Hierbij willen wij uitdrukkelijk vermelden dat, ongeacht de leeftijd, kinderen onder schooltijd gehaald moeten worden en dat zij niet alleen naar huis mogen gaan. Dit geldt ook voor een bezoek aan de dokter e.d. Veiligheidshalve en verzekeringstechnisch willen en kunnen wij deze verantwoording niet dragen.