google96c474b6b8c3c2d4.html

Ons onderwijs

Toekomstgericht onderwijs

Meander is een basisschool waar we toekomstgericht en duurzaam onderwijs bieden. We hebben als belangrijkste doel onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij van vandaag en van de toekomst. We helpen hen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen door hun nieuwsgierigheid te prikkelen. We leren hen om te gaan met hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid, stimuleren hun creatieve ontwikkeling en zetten sterk in op plezier en talentontwikkeling. We doen dit op geheel eigen wijze, waarbij ons sfeervolle onderwijsterras en onze nissen een prominente rol spelen. (foto terras, nissen)

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op onze school wordt in de onderbouwgroepen gewerkt vanuit de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit doen we door kinderen in een aantrekkelijke en uitdagende omgeving te brengen die ze nieuwsgierig maakt, waar ze zich veilig voelen en emotioneel vrij zijn. Eén van de belangrijkste kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs is spelontwikkeling. 
D.m.v. spel doen kinderen kennis en vaardigheden op. In de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren wij het met elkaar respectvol omgaan, zelfstandigheid, samenwerken, plannen maken, initiatieven nemen en het met elkaar kunnen communiceren. 
We werken met thema’s die jonge kinderen aanspreken. Dagelijks terugkomende activiteiten in de onderbouw zijn spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gesprekken en kringactiviteiten, lees/schrijf activiteiten, reken– en wiskunde activiteiten.

 

Talent onderwijs

Een van de speerpunten van onze stichting ATO scholenkring is ‘Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs’. Op alle Kindcentra krijgen kinderen de mogelijkheid om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Niet alleen taal- en rekentalenten, maar ook creatieve, sociale, onderzoekende, fysieke en praktische talenten en vaardigheden. Kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en worden voorbereidt op de toekomst.

Op Kindcentrum Meander geven we de talentontwikkeling vorm en inhoud door het aanbieden van keuzecursussen. Deze cursussen geven enerzijds kinderen de ruimte om hun talent te ontdekken en voor kinderen die al goed weten waar hun talent ligt is er zo de mogelijkheid dat talent te versterken. Enkele keren per jaar bieden onze leerkrachten en ouders een keuzecursus aan waar kinderen zich voor in kunnen schrijven. Deze cursussen zijn ingericht op verschillende talenten, zodat ieder kind kan aansluiten bij iets dat goed bij hem of haar past.

 

Modern onderwijs

Kinderen werken vanaf groep 3 alleen of met elkaar, met moderne methodes en op hun eigen niveau aan hun ontwikkeling of talent.

 
De wereld in getallen

Dit is onze moderne rekenmethode die inspeelt op de verschillende niveaus. Zo kan de weektaak op eigen niveau worden aangepast. Heeft uw kind meer hulp nodig? Dan krijgt het verlengde instructie in het [Wereld in getallen]  bijwerkboek. Kan uw kind meer aan? Dan is er het pluswerkboek. 

De lesopbouw van deze methode is iedere dag hetzelfde, en de kinderen krijgen iedere dag een korte instructie op 1 doel. Dit zorgt voor duidelijkheid en focus. En het helpt om de lesstof te begrijpen en te verwerken.

 

Staal

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie.

Ook deze methode heeft een vaste opbouw. De eerste twee weken doen de kinderen kennis op. In de derde week verwerken ze deze kennis in een publicatie of presentatie. Ze gaan echt met taal aan de slag!

 

Blink

Deze wereld oriënterende methode wordt gebruikt in de bovenbouw groepen. De methode bestaat uit de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur& techniek en per vakgebied wordt er voor een periode gewerkt vanuit een thema. Dit gebeurt in de eigen groep maar ook enkele keren per jaar groepsdoorbrekend. Kinderen mogen dan zelf bepalen bij welk vak en thema ze aansluiten.

Blink zet in op ontdekkend en onderzoekend leren.

 

Engels

Join in is een nieuwe actieve methode Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier.