google96c474b6b8c3c2d4.html

Kinderraad

Waarom een kinderraad?

We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij de ontwikkelingen op Meander. We laten kinderen mee denken en beslissen.

In een kinderraad participeren en denken kinderen op een democratische wijze actief mee over schoolse zaken. Kinderen worden zo zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

 

Kinderen leren:

- een eigen mening vormen.
- ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren.
- door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
- actief luisteren
- te overleggen en samen te werken.
- elkaars mening te respecteren.
- eigen verantwoordelijkheid nemen.
- leren zichzelf te presenteren.
- op speelse wijze de werking van democratie ervaren
- om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
- zich te motiveren voor school en omgeving.
- zicht krijgen op processen rondom besluitvorming.
- ideeën leren koppelen aan beschikbare mogelijkheden en/of middelen.
- zoeken naar kansen en oplossingen om een doel te bereiken.

 

Samenstelling kinderraad

In de kinderraad zitten kinderen van groep 4 t/m 8 . De kinderen kiezen zelf hun vertegenwoordigers per groep.

De kinderraad komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar. De directeur is aanwezig bij de vergadering en helpt kinderen bij het proces. Eén van de kinderen is de voorzitter.

Namens Meander gaan 2 kinderen naar de vergaderingen van het Bossche Kinderparlement.