google96c474b6b8c3c2d4.html

Wat is een integraal Kindcentrum?

Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie en één concept.

Alle professionals vormen samen één team, samen willen wij ervoor zorgen dat de zorg, de opvang, het onderwijs en de vrije tijd op elkaar is afgestemd waarbij steeds het kind centraal staat.

Kindcentrum Meander biedt een doorgaande ontwikkelingslijn tussen 0 en 13 jaar. Wij bieden diverse voorzieningen voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. Tussen aanvang- en sluitingstijden kunnen ouders en kinderen van meerdere voorzieningen gebruik maken.

Het aanbod op kindcentrum Meander bestaat uit:
· Kinderdagopvang 0-4 jaar (op nevenlocatie)
· Peuterarrangement 2 ½ -4 jaar
· Onderwijs
· Buitenschoolse opvang
  
Spelen en leren sluiten op elkaar aan.
De overgang van opvang naar onderwijs voor zowel kinderen als voor ouders wordt zo klein mogelijk gemaakt.