google96c474b6b8c3c2d4.html

Onze visie

Missie

Meander is een Kindcentrum waar we toekomstgericht en duurzaam onderwijs bieden. We hebben als belangrijkste doel onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij van vandaag en van de toekomst. We helpen hen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen door hun nieuwsgierigheid te prikkelen. We leren hen om te gaan met hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid, stimuleren hun creatieve ontwikkeling en zetten sterk in op plezier en talentontwikkeling. We doen dit op geheel eigen wijze, waarbij ons sfeervolle onderwijsterras een prominente rol speelt.

 

De 4 pijlers van onze missie:

Ons Kindcentrum als ontmoetingsplaats

We laten onze kinderen ervaren dat je samen kunt spelen en werken in een fijne en veilige sfeer.

Ons Kindcentrum als plek om te leren

We helpen onze kinderen om op een moderne, speelse, plezierige, uitdagende en effectieve manier nieuwe kennis op te doen.

Ons Kindcentrum als werkomgeving

We laten onze kinderen ervaren dat een gezonde, prettige, veilige en evenwichtige omgeving een belangrijke voorwaarde is om tot ontwikkeling te komen.

Ons Kindcentrum als onderneming

We leren onze kinderen hoe je verantwoord maatschappelijk kunt ondernemen, waarbij we bedrijven uit de wijk betrekken. We laten onze kinderen zien hoe je verantwoord om kunt gaan met energie en milieu.

 

Visie

‘Meander, een school met ruimte voor kinderen’

Meander schept een onderwijsleersituatie met ruimte voor kinderen, waardoor het mogelijk is een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. Op leveren we samen met de ouders een bijdrage aan het kunnen functioneren van elk kind op eigen niveau. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

Meander hanteert een aantal onderwijskundige uitgangspunten:

  • Ieder kind verwerft via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, kennis en vaardigheden die voor hem of haar nodig zijn om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in de samenleving.
  • Ieder kind verlaat aan het eind van groep 8 het Kindcentrum op het voor hem of haar maximaal haalbare niveau.
  • Ieder kind ontvangt onderwijs op maat, daarbij is zelfstandig werken een belangrijk principe. Ieder klaslokaal is op dit principe ingericht. Vanaf groep 4 werken wij met een dag- en weektaak.

 

Onze kernwaarden

Betekenis

weten waarom je leert
zinvol bezig zijn
talentontwikkeling
betrokkenheid

Welbevinden

prettige sfeer
zelfvertrouwen
veiligheid
emotionele vrijheid

Autonomie

zelfstandigheid
zelfredzaamheid
samen spelen & samen werken
persoonlijke ontwikkeling
zelfkennis